EĞİTİMCİ BAŞVURUSU


Kurslarımızda ders vermek isteyen eğitimciler;
aşağıdaki bilgileri okuyup, şartlar uyuyorsa
yukarıdaki mavi renkli başlığı tıklayıp
forum doldurabilirler.

2019 - 20 / Birinci Dönemi Başlayacak Kurslarda

Ders Verecek Eğitimcilerde Aranan Özellikler

 

     AİLE ve ÇOCUK
     Program eğitimcileri aşağıdaki öncelik sırasına göre belirlenir:
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı ve aile ve tüketici bilimleri meslek alanları öğretmenleri görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre çocuk gelişimi ve eğitimi ve aile ve tüketici bilimleri alanlarında atamaya esas lisans programlarından mezun olup öğretmenlik formasyonuna sahip olanlardan yararlanılabilir.


     İLETİŞİM ve YÖNTEM TEKNİKLERİ
1. Talim ve Terbiye Kurulunca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları”na göre atanan tüm öğretmenler,
2. İletişim alanında lisansüstü, lisans ve ön lisans eğitimi almış kişiler.


     SAĞLIKLI BESLENME
     Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına göre atanan Aile ve Tüketici Hizmetleri, Yiyecek ve İçecek Hizmetleri ile Sağlık Bilgisi olan öğretmenler görevlendirilir.

     Bilişim Teknolojileri / WEB TASARIMI
     Kurs programının uygulanmasında eğiticiler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler;
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre; Bilişim Teknolojileri alan öğretmeni olarak atananlar,
• öğretmen bulunamaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan Bilişim Teknolojileri alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları / fakülte mezunları.
3. Bilişim Teknolojileri alanında/alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
4. Bilişim Teknolojileri bölümü ile ilgili ön lisans mezunu olup en az 1 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler,
5. Mesleki eğitim veren ortaöğretim kurumlarının Bilişim Teknolojileri alanı mezunu veya bu alanda asgari dördüncü seviyede eğitim almış olanlardan en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olduğunu belgelendirenler.


     İNGİLİZCE (A1)
     Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu İngilizce öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda İngilizce öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden İngilizce mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
i) İngilizce dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
ii) Yabancı dilde İngilizce öğretim yapan yüksek öğretim kurumlarından mezun olup KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS' den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.


     ARAPÇA (A1)
     Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esasları kapsamında aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede yer alan, alan öğretmenleri esas alınarak;
A. Öncelikli olarak yaygın eğitim kurumlarına Arapça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görev almalıdır.
B. Yaygın eğitim kurumunun kadrolu Arapça öğretmeni bulunmadığı takdirde Millî Eğitim Bakanlığı’nda Arapça öğretmeni olarak atanmış öğretmenler görevlendirilir.
C. Programın uygulanmasında Millî Eğitim Bakanlığı’nda Arapça öğretmeni olarak atanmış öğretmenlerden yararlanılamadığı durumlarda aşağıdaki niteliklere sahip öğretmenler görevlendirilebilir:
1) Millî Eğitim Bakanlığı dışından görevlendirilecek öğretmenler için üniversite veya fakültelerin yabancı dil bölümlerinden Arapça mezun olanlardan öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
2) Üniversite veya fakültelerin diğer bölümlerinden mezun olanlar için;
a) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olduğunu ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Arapça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
b) Öğretmenlik formasyon bilgisine sahip olmayanlar için;
i) Arapça dil eğitimi verebileceğine dair uluslararası geçerliliği olan dil öğretim sertifikası ile birlikte ve KPDS/ÜDS/YDS’den 80 ve üzeri puan aldığını veya ÖSYM tarafından “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” esas alınarak, diğer uluslararası sınavlarla KPDS/ÜDS/YDS’de 80 ve üzeri puana denk gelen Arapça dil bilgisine sahip olduğunu belgelendirenler.
ii) a. Yüksek öğretimini yurtiçi veya yurtdışındaki üniversitelerde arapça dilinde yapmış olmak.
b. Arapça dilinin konuşulduğu ülkelerin vatandaşı olunması durumunda bu ülkede bir yükseköğretim kurumunu bitirmiş olmak.
D. Yukarıda sayılan özelliklerde eğitici bulunamadığı hallerde, söz konusu eğiticilerden KPDS/ ÜDS/ YDS' den 60 ve üzeri puan aldığını belgeleyenler.


     PEYGAMBERLER TARİHİ
     Kurs programının uygulanmasında eğitimciler aşağıdaki öncelik sırasına göre görevlendirilirler:
1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelgeye” göre;
a) İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Öğretmeni,
b) Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanı Öğretmeni olarak atananlar;
2. Öğretmen bulunamaması durumunda bu alanlara öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olanlar,
3. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayımlanan "Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenen İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları fakülte mezunları,
4. İslami İlimler Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunu olup Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikasına sahip olanlar,
5. İlahiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi veya Yüksek İslam Enstitüsü mezunları,
6. İmam Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Alanlarına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,
7. İmam Hatip Lisesi Mezunu olup İlahiyat Ön Lisans Programından mezun olanlar.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfvLRw7z337gpXp_O6usgwklN0uqczYh_gl9FDe0seB2zsKAg/viewform Eğitimciler, başvurularını yukarıdaki linkten yapabilirler...


  • BİZE ULAŞIN

  • iletisim@gonulerleri.org.tr

www.teknovizyon.net/
YukariCik